Afbeelding1.jpg Afbeelding5.jpg header07.jpg Afbeelding8.jpg header04.jpg Afbeelding7.jpg

't Anker

 

foto 1foto 2

’t Anker is een gezellige en actieve school in het Soesterkwartier.

De school is er om te leren. En om tot leren te komen vinden wij drie elementen erg belangrijk in onze school:

Relatie: wij werken aan een goede relatie tussen de leerkracht en het kind. Het kind mag er zijn en mag gehoord, gezien en begrepen worden. Het is ook belangrijk dat kinderen leren onderling goed met elkaar om te gaan. We zijn hier doelgericht mee aan werk via de Vreedzame School.

Competentie: ieder kind is uniek, ook als het gaat om leren. Het ene kind kan veel aan, terwijl het andere kind veel begeleiding nodig heeft. En al deze kinderen zitten in één groep. Daarom zorgen we dat we de leerbehoeften van de kinderen duidelijk hebben. We stemmen daarop ons onderwijsaanbod af en differentiëren in de instructie die kinderen krijgen bij de lesstof.  Zodoende komt ieder kind aan zijn trekken en wordt op zijn niveau uitgedaagd.

Autonomie: ieder kind groeit door autonomie te ervaren. Kinderen mogen eigen keuzes maken. Zelf verantwoordelijkheid nemen moet je echter ook leren. Daarin worden ze door ons begeleid, onder andere in de opdrachten en werkvormen van de Vreedzame School.

foto 3

De school ’t Anker heeft naast het hoofdgebouw een dependance dat er vlak naast gelegen is. De school ligt mooi gelegen in een groenstrook van het Soesterkwartier. Dit betekent dat er veel ruimte is om buiten te spelen en activiteiten te doen. We hebben een natuurlijke ontdek- en speeltuin. De ontdektuin geeft vorm aan onze visie: het is een omgeving waarin kinderen optimaal uitgedaagd worden tot spel en spelend leren.

Onze school is een protestants christelijke basisschool. Daar merken de kinderen iedere dag wat van. We vertellen kinderen verhalen uit de bijbel, verhalen die handvatten geven voor het leven en de omgang met elkaar. Respect voor een ieder staat bij ons hoog in het vaandel. En daarom is ook ieder kind en iedere ouder welkom op ’t Anker.

foto 10

 

© 't Anker PCBO Amersfoort - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ