Afbeelding7.jpg header04.jpg Afbeelding1.jpg Afbeelding8.jpg header07.jpg Afbeelding5.jpg

Verlof aanvragen

Leerplicht
Een kind is leerplichtig m.i.v. de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin het 5 jaar is geworden. Kinderen die nog geen 6 jaar zijn, zijn voor 5 uur per week vrijgesteld van de leerplicht. Daarnaast kan de directeur voor 5-jarigen nog eens 5 uur per week verlof verlenen

Buitengewoon verlof
De directie kan, met een maximum van 10 schooldagen, buitengewoon verlof of extra vakantieverlof verlenen, mits er sprake is van bijzondere omstandigheden.  Buitengewoon verlof moet u schriftelijk aanvragen bij de directeur. Wij adviseren u dit tijdig te doen.  
Gewichtige omstandigheden zijn: wettelijke verplichtingen, verhuizing (max. 1 dag), huwelijk van bloed- of aanverwanten (max. 2 dagen), huwelijks- of ambtsjubileum (max. 1 dag), sterfgevallen (max. 4 dagen), religieuze feestdagen, gezinsuitbreiding (max. 1 dag).
De directie kan tot een maximum van 10 dagen buitengewoon verlof of extra vakantieverlof verlenen met toestemming van de ambtenaar leerplichtzaken, wanneer er sprake is van een verplichte bedrijfsvakantie die niet samenvalt met de schoolvakantie. Bij medische of sociale omstandigheden, familiebezoek buiten Nederland (1 x per jaar max. 10 dagen).
 

Klik HIER voor het verlofaanvraag-formulier.

 

© 't Anker PCBO Amersfoort - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ