header04.jpg header07.jpg Afbeelding1.jpg Afbeelding7.jpg Afbeelding5.jpg Afbeelding8.jpg

De Vreedzame School

De Vreedzame school beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin de kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een democratisch burger te zijn: open staan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, conflicten vreedzaam oplossen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Kinderen ervaren dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘er toe doen’. We willen dat onze leerlingen zelfstandige mensen worden die eigen keuzes kunnen maken en op zelfstandige wijze problemen kunnen oplossen. In de onderbouw leren kinderen aan te geven en uit te spreken wat zij niet leuk vinden, hun gevoel hierbij te benoemen en te denken in oplossingen. In de midden- en bovenbouw worden leerlingen steeds meer betrokken bij het maken van keuzes en het dragen van verantwoordelijkheid in en om de school. De leerkrachten leven de uitgangspunten van de Vreedzame school voor.

vreedzaam

© 't Anker PCBO Amersfoort - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ