header07.jpg Afbeelding5.jpg header04.jpg Afbeelding8.jpg Afbeelding1.jpg Afbeelding7.jpg

Stichting PCBO Amersfoort

 

logo

Onze school maakt deel uit van de Stichting voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs voor Amersfoort e.o. De Stichting omvat 13 scholen waaronder een school voor speciaal basisonderwijs. Enkele scholen zijn op meerdere locaties gehuisvest.
De missie van de stichting luidt als volgt:
“De Stichting voor PCBO Amersfoort e.o. wil - vanuit de christelijke inspiratie - kinderen op haar scholen uitdagen zich veelzijdig en optimaal te ontwikkelen, waarbij we het unieke in ieder kind respecteren. Wij willen dat kinderen hun eigen verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig, kritisch en respectvol leren samen te leven. Op onze scholen is aandacht voor elkaar en worden onze medewerkers uitgedaagd zich verder te ontwikkelen in hun professionaliteit”
Het bestuur en het bevoegd gezag van de stichting is in handen van twee collegiaal werkende bestuuders. Een raad van toezicht controleert het bestuur. De dagelijkse leiding van de stichting ligt bij de twee bestuurders en de schooldirecties.
In de stichting wordt beleid ontwikkeld op het gebied van personeel, communicatie, onderwijs, huisvesting en beheer. Dit beleid wordt op schoolniveau uitgevoerd.  Directeuren van de scholen overleggen hierover in het zogenoemde directieberaad.

Bestuursbureau PCBO Amersfoort
Burg. de Beaufortweg 16
3833 AG Leusden
Telefoon: 033 - 464 80 65
E stichting@pcboamersfoort.nl
www.pcboamersfoort.nl
twitter.com/PCBO_Amersfoort

 

 

© 't Anker PCBO Amersfoort - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ